Cikkek, publikációk

WP1: Gesztus-detekció automata naplózása cukorbetegséghez kapcsolódó döntéstámogatáshoz

M. Siket, K. Novák, H. Redjimi, J. Tar, L. Kovács, G. Eigner: „Control of type 1 diabetes mellitus using particle swarm optimization driven receding horizon controller,” IFAC-PapersOnLine, 54(15), pp. 293-298, 2021, DOI:10.1016/j.ifacol.2021.10.271

M. Siket, G. Eigner, L. Kovács and I. Rudas, "Analysis of the Effect of Variability on the Blood Glucose Prediction Accuracy," 2021 IEEE 21st International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), Budapest, Hungary, 2021, pp. 000181-000186, DOI:10.1109/CINTI53070.2021.9668397.

I. Sala-Mira, M. Siket, L. Kovács, G. Eigner and J. Bondia, "Effect of Model, Observer and Their Interaction on State and Disturbance Estimation in Artificial Pancreas: An In-Silico Study," in IEEE Access, vol. 9, pp. 143549-143563, 2021, IF: 3.476, Q1, DOI:10.1109/ACCESS.2021.3120880.

M. Siket, K. Novák, L. Kovács and G. Eigner, "Automatically estimated meals in Model Predictive Control-Moving Horizon Estimation control strategy," 2022 13th Asian Control Conference (ASCC), Jeju, Korea, Republic of, 2022, pp. 1367-1372, DOI:10.23919/ASCC56756.2022.9828202.

L. Dénes-Fazakas, M. Siket, G. Kertész, L. Szilágyi, L. Kovács and G. Eigner, "Control of Type 1 Diabetes Mellitus using direct reinforcement learning based controller," 2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Prague, Czech Republic, 2022, pp. 1512-1517, DOI:10.1109/SMC53654.2022.9945084.

M. Siket, R. Tóth, I. Rudas, G. Eigner and L. Kovács, "Parameter estimation of T1DM models with a particular focus on endogenous glucose production," 2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Prague, Czech Republic, 2022, pp. 1891-1896, DOI:10.1109/SMC53654.2022.9945097.

Dénes-Fazakas, L.; Siket, M.; Szilágyi, L.; Kovács, L.; Eigner, G. Detection of Physical Activity Using Machine Learning Methods Based on Continuous Blood Glucose Monitoring and Heart Rate Signals. Sensors 2022, 22, 8568, IF: 3.847, Q1, DOI:10.3390/s22218568.

M. Szántó et al., "Utilization of IMU-Based Gesture Recognition in the Treatment of Diabetes," 2022 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), Cluj-Napoca, Romania, 2022, pp. 1-5, DOI:10.1109/AQTR55203.2022.9801950.

Célkitűzés Eredmények

WP2: Gombatermesztés termőciklusának parametrikus leírása, gépi látás alapú állapotbecslő és növekedési modell kidolgozása

A. I. Károly és P. Galambos, „Automated Dataset Generation with Blender for Deep Learning-based Object Segmentation”, in 2022 IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), márc. 2022, o. 000329–000334. DOI:10.1109/SAMI54271.2022.9780790.

S. Tarsoly, A. I. Károly, és P. Galambos, „Lessons Learnt with Traditional Image Processing Techniques for Mushroom Detection”, in 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC), Reykjavík, Iceland, júl. 2022, o. 225–232, DOI:10.1109/ICCC202255925.2022.9922849.

A. I. Károly, S. Tirczka, G. Huijun, I. Rudas, P. Galambos, „Increasing the Robustness of Deep Learning Models for Object Segmentation: A Framework for Mixing Automatically Annotated Real and Synthetic Data”, IEEE Transactions on Cybernetics, IF: 19.118, D1 [bírálat alatt]

T. Csibrák, P. Galambos, A. Farkas, R. Lovas: Implementation of a hybrid cloud computing architecture for automated mushroom production. 8th Int. Conf. On Internet of Things, Big Data and Security [készül]

Célkitűzés Eredmények

WP3: Neurodegeneratív betegségek diagnosztikai módszereinek kidolgozása tremor kvantitatív és kvalitatív analízisének segítségével

M. Tislér and M. Kozlovszky, "Detection of Postural Abnormalities with IMU Based Sensor," 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), Opatija, Croatia, 2022, pp. 393-398, DOI:10.23919/MIPRO55190.2022.9803533.

Kozlovszky M., Tislér M., Bringye Zs., Ogbolu M.; A testtartási rendellenességek észlelése IMU-alapú érzékelővel; XXXV. Neumann Kollokvium, 2022, Szeged https://neumann-kollokvium.njszt.hu/

Célkitűzés Eredmények

WP4: Hibrid felhő megoldások orkesztrált AI és IoT platformokkal

Farkas, Z. and Lovas, R. (2022). Reference Architecture for IoT Platforms towards Cloud Continuum based on Apache Kafka and Orchestration Methods. In Proceedings of the 7th International Conference on Internet of Things, Big Data and Security - IoTBDS, ISBN 978-989-758-564-7; ISSN 2184-4976, pages 205-214. DOI:10.5220/0011071300003194.

A. Farkas, K. Póra, S. Szénási, G. Kertész and R. Lovas, "Evaluation of a distributed deep learning framework as a reference architecture for a cloud environment," 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC), Reykjavík, Iceland, 2022, pp. 000083-000088, DOI:10.1109/ICCC202255925.2022.9922765.

Z. Farkas, P. Kacsuk, J. Kovács, G. Kertész, R. Lovas: Hybrid cloud infrastructures using Occopus, Journal of Cloud Computing, IF: 3.895, Q1 [készül / beküldés alatt]

Célkitűzés Eredmények

WP5: Mikrocirkuláció képalkotás

Péter Földesy, Máté Siket, Imre Jánoki, Kornél Demeter, and Ádám Nagy, "Ensemble averaging laser speckle contrast imaging: statistical model of improvement as function of static scatterers," Opt. Express 29, 29366-29377 (2021), IF: 3.894, Q1, DOI:10.1364/OE.428394.

Máté Siket, Imre Jánoki, Kornél Demeter, Miklós Szabó, and Péter Földesy, "Time varied illumination laser speckle contrast imaging," Opt. Lett. 46, 713-716 (2021), IF: 3.77, Q1, DOI:10.1364/OL.413767.

Péter Földesy, Máté Siket, Ádám Nagy, and Imre Jánoki, "Correction of overexposure in laser speckle contrast imaging," Opt. Express 30, 21523-21534 (2022), IF: 3.89, Q1, DOI:10.1364/OE.451611.

P. Földesy, M. Siket, I. Jánoki, K. Demeter, Á. Nagy. 3D perfusion imaging based on stereo vision and LSCI. Optics Letters, IF: 3.77, Q1 [készül]

Célkitűzés Eredmények

WP6: Szájmozgás és fogszabályzó használat detektálás és monitorozás beágyazott szenzorokkal

Kozlovszky M., Németh O., Jlassi M., Bringye Zs., Benhamida A., Kucarov M., Vincze M.; Fogszabályzó használatának monitorozása beágyazott szenzorokkal; XXXV. Neumann Kollokvium, 2022, Szeged https://neumann-kollokvium.njszt.hu/

Kozlovszky M., Németh O., Bringye Zs., Kucarov M., Vincze M.; Braces use detection and monitoring with embedded sensor; 27th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2023, Július 26-28., 2023, Nairobi, Kenya [bírálat/elfogadás alatt]

Célkitűzés Eredmények