Kiber-medikai rendszerek fejlesztése AI és hibrid felhő módszerekre alapozva

A kutatás célja, hogy a kiber-medikai rendszerek (CMS) területén az alábbi, egymással szorosan összefüggő témákra koncentrálva új, iparilag hasznosítható megoldásokat adjon.

...

Munkacsomagok

WP1: Gesztus-detekció automata naplózása cukorbetegséghez kapcsolódó döntéstámogatáshoz

WP2: Gombatermesztés termőciklusának parametrikus leírása, gépi látás alapú állapotbecslő és növekedési modell kidolgozása

WP3: Neurodegeneratív betegségek diagnosztikai módszereinek kidolgozása tremor kvantitatív és kvalitatív analízisének segítségével

WP4: Hibrid felhő megoldások orkesztrált AI és IoT platformokkal

WP5: Mikrocirkuláció képalkotás

WP6: Szájmozgás és fogszabályzó használat detektálás és monitorozás beágyazott szenzorokkal